Lediga jobb som Specialpedagog i Katrineholm

Se lediga jobb som Specialpedagog i Katrineholm. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Katrineholm som finns hos arbetsgivaren.

Specialpedagog till Katrineholms gymnasieskolor

Ansök    Maj 8    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”. Du... Visa mer
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ligger i gemensamma lokaler på stans södra sida i nära anslutning till Sportcentrum. Totalt går ca 1000 elever på gymnasieskolornas olika enheter. Skolorna har en skön mix av högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Till höstterminen startar de nationella programmen vid Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College en ny gemensam stödorganisation med speciallärare, specialpedagog och studiecoacher. Vi söker nu nya medarbetare till vårt Studiecenter.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ansvarar du för att utreda elevers eventuella behov av särskilt stöd. Du ansvarar vidare för att fatta erforderliga beslut i processen och upprätta, utvärdera och avsluta åtgärdsprogram. I tjänsten ingår även specialpedagogiskt stöd i undervisningsgrupp och handledning till lärare. Du dokumenterar ditt arbete och fattade beslut i skolans lärplattform.

Du samverkar med övriga kollegor i stödorganisationen, skolledning, EHT och lärarkollegiet.

KVALIFIKATIONER
Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College söker en lärare med examen från specialpedagogiska programmet. Erfarenhet från specialpedagogiskt arbete, gärna i gymnasieskolan är önskvärt.

Du tar initiativ till nya förslag och arbetssätt. Sätter igång aktiviteter och uppnår önskat resultat. Du har förmåga att argumentera för och förklara varför aktiviteterna bör och kan genomföras.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Bygger strukturer som även andra kan arbeta utifrån. Du utnyttjar tiden effektivt; identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter. Sätter upp och håller tidsramar.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du identifierar och utvecklar relationer. Du bidrar till att förtydliga för gruppen dess arbetsuppgifter och mål samt delar med dig av din kunskap.ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.

Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html

Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till Katrineholms gymnasieskolor

Ansök    Mar 27    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”. Du... Visa mer
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ligger i gemensamma lokaler på stans södra sida i nära anslutning till Sportcentrum. Totalt går ca 1000 elever på gymnasieskolornas olika enheter. Skolorna har en skön mix av högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Till höstterminen startar de nationella programmen vid Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College en ny gemensam stödorganisation med speciallärare, specialpedagog och studiecoacher. Vi söker nu nya medarbetare till vårt Studiecenter.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ansvarar du för att utreda elevers eventuella behov av särskilt stöd. Du ansvarar vidare för att fatta erforderliga beslut i processen och upprätta, utvärdera och avsluta åtgärdsprogram. I tjänsten ingår även specialpedagogiskt stöd i undervisningsgrupp och handledning till lärare. Du dokumenterar ditt arbete och fattade beslut i skolans lärplattform.

Du samverkar med övriga kollegor i stödorganisationen, skolledning, EHT och lärarkollegiet.

KVALIFIKATIONER
Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College söker en lärare med examen från specialpedagogiska programmet. Erfarenhet från specialpedagogiskt arbete, gärna i gymnasieskolan är önskvärt.

Du tar initiativ till nya förslag och arbetssätt. Sätter igång aktiviteter och uppnår önskat resultat. Du har förmåga att argumentera för och förklara varför aktiviteterna bör och kan genomföras.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Bygger strukturer som även andra kan arbeta utifrån. Du utnyttjar tiden effektivt; identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter. Sätter upp och håller tidsramar.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du identifierar och utvecklar relationer. Du bidrar till att förtydliga för gruppen dess arbetsuppgifter och mål samt delar med dig av din kunskap.ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.

Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html

Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till Barn- och elevhälsan i Katrineholm

Ansök    Apr 12    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”. Ba... Visa mer
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Barn- och elevhälsan är en central verksamhet som består av enhetschef, biträdande enhetschef, administratör, kuratorer, logoped, skolläkare, skolpsykologer, skolsköterskor, socialpedagog och specialpedagoger. Barn- och elevhälsan arbetar främst med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi har ett nära samarbete med rektorer och personal i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog på Barn- och elevhälsan kommer du att ha din fasta arbetsplats placerad centralt. Du kommer att vara särskilt ansvarig för några grundskolor i kommunen där du kommer att tillbringa en del av din arbetstid och arbeta på uppdrag av rektor. Du kommer bland annat att delta på skolans elevhälsoteam för att bidra med det specialpedagogiska perspektivet i elevhälsoarbetet. Vid behov kan det också vara aktuellt att delta på andra möten. Arbetet kan även innebära klassrumsbesök och observation på gruppnivå som sedan resulterar i en gemensam reflektion med berörd personal.

Som specialpedagog kommer du att vägleda skolans personal gällande pedagogiska frågor. I uppdraget ingår det att göra pedagogiska läs- och skrivutredningar samt sammanställa underlag för remiss till logoped. Arbetet kan också innebära att hålla i utbildningar och nätverksträffar. Du kommer att tillhöra den specialpedagogiska professionsgruppen på Barn- och elevhälsan där det i nuläget arbetar fem specialpedagoger mot förskola, grundskola och gymnasieskola, en logoped samt en socialpedagog. Barn- och elevhälsans administratör ingår också i arbetslaget. Gruppen träffas i professionsmöte tillsammans med chef en gång varje månad samt med arbetslaget varannan vecka. Du ingår också i den specialpedagogiska läs- och skrivgruppen, som träffas varannan vecka med syfte att kvalitetssäkra de läs- och skrivutredningar som görs. Här diskuteras även aktuell forskning inom läs- och skrivområdet. Du kommer även att tillhöra det tvärprofessionella team som arbetar på samma ansvarsskola och du kommer då att samarbeta med skolpsykolog, skolsköterska och skolkurator. Du förväntas bidra till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och vara aktiv i att utveckla det specialpedagogiska arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare och specialpedagog eller speciallärare. Du har mångårig erfarenhet av yrket och vitsord som visar på mycket god förmåga att främja elevers utveckling och lärande. Du har god kompetens inom läs- och skrivinlärning och kan genomföra pedagogiska läs- och skrivutredningar med analys, slutsats och åtgärdsförslag. Vidare har du kunskap och erfarenhet inom neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, är väl förankrad i skolans styrdokument, kunskapssyn och värdegrundsuppdrag och ser möjligheter att tillsammans med skolans rektor och pedagoger utveckla undervisningen utifrån aktuell forskning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av undervisning i flera av grundskolans stadier. Du som söker tjänsten bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket, då det i arbetet ingår att genomföra läs- och skrivutredningar samt dokumentera i vårt journalsystem. Då arbetet innebär resor inom kommunen behöver du ha körkort, önskvärt är att du har tillgång till egen bil.
Du trivs i samarbetet med kollegor, men också när arbetet är självständigt. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter och har förmågan att lyssna in, kommunicera, skapa goda relationer och samarbeta med interna och externa aktörer. Du är bra på att bedöma och analysera olika problemfrågeställningar som kan uppstå inom ramen för ditt arbete. Eftersom tjänsten innebär att du till stor del kommer att planera dina arbetsdagar är det av stor vikt att du är strukturerad, flexibel samt kan prioritera och avgränsa ditt uppdrag. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse för att göra skillnad för våra elever.


ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html

Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Speciallärare

Ansök    Jul 1    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Stensättersskolan är en helt ny F-6 skola i Katrineholm med fritidshem och en integrerad grundsärskola som öppnar i augusti 2022. Skolan är uppbyggd med tre hemvister för F-6 och en fjärde hemvist för vår grundsärs... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Stensättersskolan är en helt ny F-6 skola i Katrineholm med fritidshem och en integrerad grundsärskola som öppnar i augusti 2022.
Skolan är uppbyggd med tre hemvister för F-6 och en fjärde hemvist för vår grundsärskolegrupp. Detta skapar mindre delar samtidigt som det finns goda möjligheter för nära samarbete och fadderverksamheter. Skolan har fina ateljéer för bild, slöjd och musik. Det finns också möjlighet till undervisning utomhus på vår terrass och vi har gångavstånd till både skogen och centrum.
Ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar hela skoldagen hos oss och vi har ett interkulturellt förhållningssätt där vi ser allas våra olikheter som tillgångar.
Tillsammans kommer vi att utforska ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt.
Nu söker vi dig som tycker detta låter spännande.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ansvara för planering, undervisning och utvärdering i vår Studion men till din hjälp har du ett par elevhandledare.
Du har ansvar för schemaläggning av elevernas tider.
I ditt uppdrag ingår att handleda elevhandledarna i deras arbete med eleverna. Du kommer ha ett nära samarbete med vårdnadshavare, mentorer, elevhälsa och andra interna och externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du ska ha lärarlegitimation. Att du är väl förankrad i våra styrdokument och arbetar utifrån skolans värdegrund och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare sedan tidigare.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter i ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. Du kan se möjligheter i förändringar.
Du arbetar bra med andra människor; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är uppmärksam på andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten.
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja på det personliga och professionella.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig! Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och ... Visa mer
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!

Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformat.

Nu söker vi en specialpedagog.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker en specialpedagog för årskurserna 4-9. Vi söker dig som brinner för att alla elever ska lyckas. Du behöver vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och ett genuint intresse för eleven.

Du kommer arbeta elevnära och individanpassat samtidigt som du kommer arbeta med att se helheten ur grupp- och organisationsperspektiv. Du samarbetar med både elever, föräldrar och arbetslag/ämneslag i team tillsammans med vår övriga elevhälsoteamet.

Du är en självklar del i skolans elevhälsoteam där rektor, biträdande rektor, skolsköterska och kurator också ingår. Vid behov ingår även skolpsykolog och skolläkare.

Vi arbetar fokuserat med närheten till eleverna. Vårt mål är att varje elev ska nå längre än han eller hon själv trodde var möjligt.

På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

KVALIFIKATIONER

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete som specialpedagog. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.

Utredningskompetens i olika former är meriterande.

Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.

ARBETSPLATSEN

Kunskapsskolan Katrineholm är en grundskola årskurs 4-9. Skolan startade i augusti 2012 och har idag cirka 460 elever. Kunskapsskolan Katrineholm erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!

Om Kunskapsskolan

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 14 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

__________________________________________________________________________________________________

Vid övertalighet inom Kunskapsskolan kommer utannonserade tjänst i första hand att erbjudas anställda inom företaget.

Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.

__________________________________________________________________________________________________

Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidare

Heltid

Kontaktpersoner

Rektor Caroline Bergström, mobiltelefon 073-317 34 72, [email protected]

Ansökan sker via länk nedan senast den 25 april 2022.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.

Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg.

Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen.

Mer information på www.kunskapsskolan.se

Besöksadress

Västgötagatan 16, Katrineholm Visa mindre

Utvecklingspedagog med processledaruppdrag

Ansök    Maj 24    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Katrineholms skolor erbjuder en trygg o... Visa mer
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Inom bildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål. Enheten för verksamhetsutveckling arbetar målmedvetet för pedagogisk professions- och kvalitetsutveckling och i samarbete med flera olika professioner och nationella lärosäten. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Katrineholms kommun ska ha högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje barn och ungdom.

På vår arbetsplats råder en positiv stämning med god samverkan och utbyte mellan enheter och kollegor som brinner för att göra bildningsförvaltningens verksamheter lite bättre varje dag. Arbetsplatsen är uppdelat på tre enheter och din tjänst har sin placering på enheten för verksamhetsutveckling.

Nu utökar vi enheten med en helt ny tjänst. Du kommer tillsammans med dina kollegor ges möjlighet att utforma och kombinera det nya uppdraget för att matcha befintliga kompetenser i strävan att möta behoven i våra verksamheter på bästa sätt.

Arbetet inom vår enhet syftar till att stödja och kvalitetssäkra bildningsförvaltningens verksamheter avseende professionsutveckling. Vi tillämpar praktiknära utvecklingsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi utgår från vårt kontor som ligger centralt i Katrineholm och har flextidsavtal samt möjlighet att arbeta på distans i den mån verksamheten tillåter. Mer om vilka förmåner vi erbjuder dig som anställd finns att läsa om på kommunens hemsida.

ARBETSUPPGIFTER
Fullföljd utbildning är ett utvecklingsprogram för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning. Programmet drivs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och pågår fram till sommaren 2025.

Uppdraget är uppdelat i två huvudområden där den ena delen består av att utifrån vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet utveckla processer inom ramen för programmet. Tillsammans med huvudprocessledaren/verksamhetsutvecklare på Utvecklingsenheten och utvecklingsteam inom skolor och kommunens aktivitetsansvar (KAA) ska du planera, genomföra och följa upp utvecklingsarbetet.

I den andra delen av uppdraget ska du processleda, utbilda, stödja, handleda, inspirera och utmana personal, rektorer och verksamhetsansvariga inom skolor och KAA. Arbetet ska leda till att ledning och medarbetare vidareutvecklar kompetens, verktyg och metoder för att upptäcka och stödja ungdomar som riskerar skolfrånvaro eller studieavbrott. Vidare ska arbetet leda till att implementera metoder för dokumentation och utvärdering av genomförda insatser. Det innebär samordning av personal i utvecklingsprocessen samt eventuellt genomförande av insatser direkt riktade till elever eller ungdomar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med specialpedagogexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har yrkeserfarenhet inom det specialpedagogiska fältet och ett genuint intresse för ungas livssituation där du vill vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomar. Vidare har du vana av och brinner för att utveckla processer inom utbildningsväsendet. Vi ser det som viktigt att du har dokumenterad erfarenhet av att leda andra i processer eller projekt och det är meriterande om du har en processledar-, projektledar- eller ledarskapsutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en målstyrd eller politiskt styrd organisation. Du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska samt vana att dokumentera processer.

Som person är du initiativtagande, strukturerad och trygg i ditt ledarskap och har lätt för att bygga förtroende. Du har förmåga att verka i en mångfacetterad och komplex organisation. Du kan prioritera ditt arbete och identifiera behov som ännu inte har uppstått i organisationen. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och lägger stort värde i ett fungerande samarbete med hela organisationen.

Vidare är du intresserad av verksamhetsutveckling och av att leda och utveckla såväl processer som personer. Du har förmågan att skapa engagemang för att på så sätt nå de gemensamt uppsatta målen för både bildningsförvaltningens verksamheter samt kommunens mål i stort.

Vi erbjuder dig ett intressant och meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad för våra barns och ungdomars framtid.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Speciallärare eller specialpedagog

Ansök    Jan 21    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Duveholmsgymnasiet består av tre enheter; Samhällsvetenskapsprogrammet/Estetiska programmet, gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen är sedan mars 2019 ett eget rektorsområde, och på denna pärla arbetar ett trettiotal medarbetare och 175 elever. Enheten är inne i en spännande period av förändring och utveckling för att kunna möta alla elevers behov. Verksamheten växer och från årsskiftet utökades verksamheten med två särskilda undervisningsgrupper. Framgångsreceptet på enheten stavas engagerade och delaktiga medarbetare som varje dag arbetar för att göra varandra ännu bättre. På introduktionsprogrammen finns programmentorer, vilket innebär att du som lärare kan fokusera på undervisning och relationsskapande utan att fastna i administrativa uppgifter rörande mentorskapet.

Under två år har vi arbetat med att skapa en bra struktur på programmet med fokus på alla nivåer; från huvudmannen via skolledning till undervisningen i klassrummet. Som en del i detta har vi sedan 2020 arbetat efter grundupplägget i ett projekt som heter Intensivsvenska, vilket bland annat innebär att vi i samtliga ämnen arbetar efter färdiga ämnesplaneringar som bygger på det centrala innehållet från kursplanerna. Arbetssättet skapar goda möjligheter för kollektivt lärande och gör utbildningens mål tydliga för eleverna. Nu söker vi en engagerad och driven speciallärare eller specialpedagog med huvuduppdraget att stötta och utveckla våra två särskilda undervisningsgrupper tillsammans med lärare och elever.


ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare eller specialpedagog arbetar du med att ge elever stöd i lärandet och med att främja deras lärandemiljö. Stödet kan ges enskilt och i klassrumsmiljö. Handledning och coachande samtal till lärarlaget är ytterligare en viktig arbetsuppgift. Tillsammans med rektor kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam och får en viktig roll i arbetet med att utveckla det främjande och förebyggande arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig speciallärare eller specialpedagog med erfarenhet och bred kompetens kring elevers olika behov av stödinsatser och anpassningar. Du ska också kunna analysera lärmiljöer och stimulera till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt. I din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande, och du ser insatser som leder till ökad måluppfyllelse. Du genomför också riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det. Du bör också vara van att genomföra och dokumentera pedagogiska utredningar samt upprätta och utvärdera insatta åtgärder i åtgärdsprogram. Oavsett om du är specialpedagog eller speciallärare så bör du behärska både speciallärarens undervisningsuppdrag och specialpedagogens analys- och handledningsförmåga.

Du samarbetar bra med andra människor. Uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Du har förmåga att skapa kontakter och underhåller relationer. Ser och använder nätverk som en naturlig del i att skapa yrkesmässiga relationer. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Bygger strukturer som även andra kan arbeta utifrån. Sätter upp och håller tidsramar.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Intervjuer är planerade till 9, 10 och 11 februari.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till habiliteringsverksamheten

Ansök    Jan 28    REGION SÖRMLAND    Specialpedagog
Habiliteringsmottagningen Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom ... Visa mer
Habiliteringsmottagningen Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd.

Dina arbetsuppgifter
Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tror på att bästa resultat uppnås tillsammans. Insatser ges individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Du som specialpedagogen på habiliteringsmottagningen arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, anpassningar i omgivningen, information, råd och stöd utifrån funktionsnedsättningen, leda olika grupper, hålla i utbildning och informationstillfällen. Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt utifrån tillämpad beteende analys (TBA). Regelbundet träffas alla specialpedagoger på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Vi erbjuder dig ett, stimulerande, utvecklande och roligt arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.

Din kompetens
Du har specialpedagogexamen 90 hp. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kreativitet, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans i team, samt samverka med andra aktörer. Körkort B är ett krav.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Malin Carlsson, 0150-747 17.
Yrkessamordnare Jenny Dahlrot, 0155-24 72 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på habiliteringsmottagningen!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2022-02-27.


Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Specialpedagog för barns och ungas hälsa

Ansök    Feb 7    Reacta    Specialpedagog
Är du specialpedagog och har erfarenhet av arbete på särskola? Brinner du för utvecklingsarbete och vill göra skillnad för barns och ungas hälsa, på riktigt? Då ska du söka dig till oss! Vi på Reacta hjälper skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå med hjälp av hälsoråd. Hälsoråd är små föreningar i skolan eller på mötesplatsen, där barn och unga demokratiskt planerar och genomför hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. f... Visa mer
Är du specialpedagog och har erfarenhet av arbete på särskola? Brinner du för utvecklingsarbete och vill göra skillnad för barns och ungas hälsa, på riktigt? Då ska du söka dig till oss!
Vi på Reacta hjälper skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå med hjälp av hälsoråd. Hälsoråd är små föreningar i skolan eller på mötesplatsen, där barn och unga demokratiskt planerar och genomför hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. fotboll för att må bra, skridskor, pyssel för psykisk hälsa, rastaktiviteter, simning och mycket mer.
Om dig
Vi söker efter dig som vill projektleda ett större projekt, där du tillsammans med tre särskolor i Sverige anpassar vår evidensbaserade och beprövade modell. Målet är att fler särskolor snabbt och enkelt ska kunna starta och driva ett hälsofrämjande arbete med hälsoråd, i vilka fler barn och unga i särskolan kan bibehålla och öka sitt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.
Du behöver vara strukturerad, en doer och van vid att driva projekt i hamn. Du förstår vikten av att bygga starka relationer med projektdeltagarna och är duktig på att dokumentera och marknadsföra dina resultat och framgångar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du är i spjutspetsen i det hälsofrämjande arbetet i skolan. Ditt arbete kommer att vara en viktig del i vårt utvecklingsarbete, då projektet efter tre år ska ingå i vår ordinarie verksamhet och göra det möjligt för hundratals särskolor att lyfta sitt hälsofrämjande arbete.
När du arbetar på Reacta får du trevliga och engagerade kollegor, 500 kr i friskvårdsbidrag, betald friskvårdstimme varje vecka och en flexibel arbetsplats som ger plats både för arbete och en aktiv fritid. Välkommen att ansöka och bli en del av vårt härliga team och gör skillnad för barns och ungas hälsa, på riktigt.
Anställningen
Tillsvidare 100 %, startar med 6 månaders provanställning.
500 kr i friskvårdsbidrag per månad.
Arbetet innebär resor till Stockholm och Skåne under vissa perioder.
Tjänsten kommer vara placerad på Reactas kommande kansli, centralt i Katrineholm.
Ansökan
Sista ansökningsdag 9 mars. Intervjuer sker löpande. Visa mindre

Specialpedagog med inriktning matematik till Barn- och elevhälsan

Ansök    Maj 12    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.ARBETSUPPGIFTER
Barn- och elevhälsan är en central verksamhet som består av enhetschef, psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logoped, specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer och administratör. Barn- och elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Vi söker dig, speciallärare/specialpedagog med inriktning matematik, men som också har goda kunskaper inom läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Du ska kunna göra pedagogiska matematikutredningar med analys, slutsats och åtgärdsförslag. Ditt arbete kommer till stor del att vara av handledande och rådgivande karaktär gällande pedagogiska frågor. Det är meriterande om du kan genomföra läs- och skrivutredningar, samt har kunskap och erfarenhet inom områdena neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och digitalt lärande. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i grundskolans senare årskurser.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en lärarexamen och är utbildad specialpedagog eller har en likvärdig utbildning. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, är väl förankrad i skolans styrdokument, kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du ser möjligheter att utveckla undervisningen tillsammans med skolans pedagoger, du har fokus på en tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje elevs utveckling och lärande.
Du har förmåga och viljan att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt.
Du är bra på att bedöma och analysera olika problemfrågeställningar samt förmår prioritera och avgränsa ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid ett väl fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och pedagoger för att bidra till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra elever.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och stresstålig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då arbetet innebär resor inom kommunen behöver du ha körkort och tillgång till egen bil.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Intervjuer kommer att ske fortlöpande

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till Barn- och elevhälsan

Ansök    Aug 11    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.ARBETSUPPGIFTER
Barn- och elevhälsan är en central verksamhet som består av enhetschef, psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logoped, specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer och administratör. Barn- och elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Vi söker dig speciallärare/specialpedagog eller lärare med specialpedagogisk kompetens inom matematik- och läs- och skrivinlärning. Det är meriterande om du kan göra pedagogiska matematikutredningar med analys, slutsats och åtgärdsförslag samt har kunskap och erfarenhet inom områdena neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och digitalt lärande. Ditt arbete kommer till stor del att vara av handledande och rådgivande karaktär gällande pedagogiska frågor. Det är önskvärt att du har erfarenhet av undervisning i flera av grundskolans stadier.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en lärarexamen och är utbildad speciallärare/specialpedagog eller har en likvärdig utbildning. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, är väl förankrad i skolans styrdokument, kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du ser möjligheter att utveckla undervisningen tillsammans med skolans pedagoger, du har fokus på en tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje elevs utveckling och lärande.
Du har förmågan och viljan att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt.
Du är bra på att bedöma och analysera olika problemfrågeställningar samt förmår prioritera och avgränsa ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid ett väl fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och pedagoger för att bidra till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra elever.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och stresstålig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då arbetet innebär resor inom kommunen behöver du ha körkort och tillgång till egen bil.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Barn- och elevhälsan söker en specialpedagog med inriktning matematik

Ansök    Jun 3    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.ARBETSUPPGIFTER
Barn- och elevhälsan är en central verksamhet som består av enhetschef, psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logoped, specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer och administratör.

Som specialpedagog inom Barn- och elevhälsan i Katrineholm arbetar du inom grundskolans år F-9 samt på gymnasiet på grupp-, organisations- och individnivå med förebyggande och främjande insatser.

Du kommer att vara kopplad till särskilda skolor och kommer i din roll som specialpedagog att ha en central roll i det tvärprofessionella arbetet i att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och genom hälsofrämjande och förebyggande arbete bidra till elevers goda hälsa. Konsultation och handledning till skolans personal är en viktig del i dina arbetsuppgifter. Som en del i tjänsten ingår det att göra matematikutredningar.

Vi värdesätter din förmåga att arbeta självständigt och att du är bra på att samarbeta och samverka med olika yrkesprofessioner både internt och externt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en lärarexamen och är utbildad specialpedagog eller har en likvärdig utbildning. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, är väl förankrad i skolans styrdokument, kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du ser möjligheter att utveckla undervisningen tillsammans med skolans pedagoger, du har fokus på en tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje elevs utveckling och lärande.
Du som söker har förmåga och viljan att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt. Du är bra på att bedöma och analysera olika problemfrågeställningar samt förmår prioritera och avgränsa ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid ett väl fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och pedagoger för att bidra till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra elever.
Då matematikutredningar ingår i uppdraget, söker vi dig som har extra fokus och intresse för matematikutvecklingsfrågor.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och stresstålig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då arbetet innebär resor inom kommunen behöver du ha körkort och tillgång till egen bil (milersättning utgår).


ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Speciallärare/Specialpedagog

Ansök    Apr 23    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Viadidakt är en gemensam förvaltning för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi arbetar med frågor som rör vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån i de båda kommunerna och att ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Viadidakt är en gemensam förvaltning för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi arbetar med frågor som rör vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån i de båda kommunerna och att ge invånarna möjlighet att skapa förutsättningar för sin egen försörjning.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en speciallärare/specialpedagog. Är du bra på att möta och stödja människor? Vill du få chansen att i team med andra professioner pröva nya arbetssätt med målsättningen att fler elever ska uppnå målen inom vuxenutbildningen? Då kanske vi har jobbet för dig.

Vi erbjuder stödinsatser till elever som är i behov av stöd och extra anpassningar i sina studier, både till studerande på plats och till de som studerar på distans. I dialog och i samverkan med lärare, rektorer, studievägledare och annan personal vill vi utveckla ett studiestödjande förhållningssätt. Vi stödjer elever genom att bla. kartlägga möjligheter och hinder i elevernas studier tillsammans med elev och undervisande lärare. Arbeta kring/med extra anpassningar och stöd, efter analys av elevens behov. Handleda, coacha och stödja enskilt eller i mindre grupper. Andra arbetsuppgifter är utbildning i studieteknik och pedagogiska hjälpmedel. Vi har även en drop-in verksamhet för elever i behov av extra stöd.

Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du utifrån ett stort eget ansvar arbetar med elevers lärande- utifrån deras mål, förutsättningar och behov. Det specialpedagogiska stödet ska finnas till för elever/studenter med behov av särskilt stöd för att klara sina studier.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en utbildning som Specialpedagog eller speciallärare eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

För tjänsten ser vi att du är lösningsorienterad person med förmåga att stödja och hjälpa andra. Du tar ansvar för din uppgift och är målfokuserad.
Du är tydlig och bra på att skapa struktur, både för ditt eget arbete och för andra i behov av ditt stöd. Samtidigt är det mycket viktigt att du är uppmärksam, flexibel och bra på att samarbeta med andra. Du har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och skapa förtroendefulla proffessionella relationer. Du har givetvis en positiv människosyn.

Självklart värdesätter du olikheter och förstår hur bakgrund, kultur, erfarenhet och grupptillhörighet påverkar en själv och andra, och har förmåga att ta med detta i beräkningen när lösningar ska formuleras. I övrigt ser vi det positivt med olika personliga egenskaper som kan komplettera varandra i teamet, tex analytiska och kreativa styrkor.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan! Då vi tillämpar löpande intervjuer och tillsättning av tjänsten så vänta inte med din ansökan.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig! Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och ... Visa mer
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!

Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformat.

Nu söker vi en specialpedagog.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker en specialpedagog för årskurserna 4-9. Vi söker dig som brinner för att alla elever ska lyckas. Du behöver vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och ett genuint intresse för eleven.

Du kommer arbeta elevnära och individanpassat samtidigt som du kommer arbeta med att se helheten ur grupp- och organisationsperspektiv. Du samarbetar med både elever, föräldrar och arbetslag/ämneslag i team tillsammans med vår övriga elevhälsoteamet.

Du är en självklar del i skolans elevhälsoteam där rektor, biträdande rektor, skolsköterska och kurator också ingår. Vid behov ingår även skolpsykolog och skolläkare.

Vi arbetar fokuserat med närheten till eleverna. Vårt mål är att varje elev ska nå längre än han eller hon själv trodde var möjligt.

På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

KVALIFIKATIONER

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete som specialpedagog. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.

Utredningskompetens i olika former är meriterande.

Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.

ARBETSPLATSEN

Kunskapsskolan Katrineholm är en grundskola årskurs 4-9. Skolan startade i augusti 2012 och har idag cirka 460 elever. Kunskapsskolan Katrineholm erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna.

Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!

OM KUNSKAPSSKOLAN

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Vid övertalighet inom Kunskapsskolan kommer utannonserade tjänst i första hand att erbjudas anställda inom företaget.

Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.

Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidare

Heltid

Kontaktpersoner

Rektor Caroline Bergström, mobiltelefon 073-317 34 72, [email protected]

Ansökan sker via länk nedan senast den 19 mars 2021.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.

Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg.

Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen.

Mer information på www.kunskapsskolan.se

Besöksadress

Västgötagatan 16, Katrineholm Visa mindre

Barn- och elevhälsan söker en specialpedagog riktad till förskolan

Ansök    Mar 25    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.ARBETSUPPGIFTER
Barn- och elevhälsan är en central verksamhet som består av enhetschef, psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logoped, specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer och administratör. Barn- och elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Vi söker dig, förskollärare med specialpedagogisk kompetens.
Du bör ha kunskap om barns språk- och kommunikationsutveckling. Det är meriterande om du även har kunskaper inom exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Ditt arbete kommer till stor del att vara av handledande och rådgivande karaktär gällande pedagogiska frågor i förskolan.

Dit arbete kommer att vara varierande och innebära många möten med både barn och vuxna.
Du har möjlighet att i viss utsträckning planera och styra din egen arbetstid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en förskollärarexamen och är utbildad specialpedagog eller har en likvärdig utbildning.
Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och är väl förankrad i förskolans styrdokument. Du ser möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans med pedagogerna, du har fokus på en tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje barns utveckling och lärande.

Du har förmåga och vilja att samarbeta med andra, men känner dig också bekväm med att arbeta självständigt. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra barn.

Som person är du ansvarstagande, flexibel, strukturerad och stresstålig. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Då arbetet innebär resor inom kommunen är körkort och tillgång till egen bil ett krav.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till habiliteringsverksamheten

Ansök    Jan 29    REGION SÖRMLAND    Specialpedagog
Habiliteringsmottagningen, barnteamet i Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsät... Visa mer
Habiliteringsmottagningen, barnteamet i Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd.

Dina arbetsuppgifter
Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tror på att bästa resultat uppnås tillsammans. Insatser ges individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Du som specialpedagogen i barnteamet arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, anpassningar i omgivningen, information, råd och stöd utifrån funktionsnedsättningen, leda olika grupper, hålla i utbildning och informationstillfällen. Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt utifrån TBA (tillämpad beteende analys). Regelbundet träffas alla specialpedagoger på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Vi erbjuder dig ett, stimulerande, utvecklande och roligt arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.

Din kompetens
Specialpedagogexamen 90 hp. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kreativitet, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans i team, samt samverka med andra aktörer. Körkort B är ett krav.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Malin Carlsson, 0150-747 17.
Yrkessamordnare Jenny Dahlrot, 0155-24 72 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på habiliteringen i Katrineholm!

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-02-21.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Specialpedagog till habiliteringsverksamheten

Ansök    Jan 21    REGION SÖRMLAND    Specialpedagog
Habiliteringsmottagningen i Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såso... Visa mer
Habiliteringsmottagningen i Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd.

Dina arbetsuppgifter
Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tror på att bästa resultat uppnås tillsammans. Insatser ges individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Du som specialpedagogen i vuxenteamet arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, anpassningar i omgivningen, information, råd och stöd utifrån funktionsnedsättningen, leda olika grupper, hålla i utbildning och informationstillfällen. Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt utifrån TBA (tillämpad beteende analys). Regelbundet träffas alla specialpedagoger på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Vi erbjuder dig ett, stimulerande, utvecklande och roligt arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.

Din kompetens
Specialpedagogexamen 90 hp. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kreativitet, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans i team, samt samverka med andra aktörer. Körkort B är ett krav.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Malin Carlsson, 0150-747 17.
Yrkessamordnare Jenny Dahlrot, 0155-24 72 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på habiliteringen i Katrineholm!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-02-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.


Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)

Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Speciallärare/Specialpedagog

Ansök    Feb 17    Katrineholms kommun    Specialpedagog
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Viadidakt är en gemensam förvaltning för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi arbetar med frågor som rör vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån i de båda kommunerna och att ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Viadidakt är en gemensam förvaltning för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi arbetar med frågor som rör vuxenutbildning och arbetsmarknad. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån i de båda kommunerna och att ge invånarna möjlighet att skapa förutsättningar för sin egen försörjning.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en speciallärare/specialpedagog. Är du bra på att möta och stödja människor? Vill du få chansen att i team med andra proffessioner pröva nya arbetssätt med målsättning att fler elever ska uppnå målen inom vuxenutbildningen? Då kanske vi har jobbet för dig!

Vuxnas lärande har beviljats statsbidrag för att bedriva projekt Lärcentrum Viadidakt i Katrineholm och Vingåker. Projektet syftar till att pröva metoder för anpassat stöd till elever och studenter, med stort fokus på elever som studerar på distans. Till projektets målsättning hör att fler invånare börjar studera, att färre elever avbryter sina studier och fler elever fullföljer sina studier.

Detta är en möjlighet att få vara delaktig i att skapa och bedriva en ny stödverksamhet. Att olika professioner arbetar gemensamt i team är en metod som ska prövas. Alla i teamet är viktiga utifrån sina respektive kompetenser men också i kombination med varandra.
I projektet ska det även prövas vilka typer av flexibelt stöd gällande exempelvis tider och metoder som passar för eleverna och ger bäst effekter för måluppfyllelse. Projektet kommer att ha budget och utrymme för att arbeta med marknadsföring, anpassning av lokaler och teknisk utrustning samt ge möjligheter för teamet att ta del av aktuell forskning och egen kompetensutveckling.

Det specialpedagogiska stödet ska finnas till för elever/studenter med behov av särskilt stöd för att klara sina studier.KVALIFIKATIONER
Vi söker en utbildad Specialpedagog eller speciallärare, eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig

För tjänsten ser vi att du är en lösningsfokuserad person med förmåga att stödja och hjälpa andra. Du tar ansvar för din uppgift och är målfokuserad. Du är tydlig och bra på att skapa struktur, både för ditt eget arbete och för andra i behov av ditt stöd. Samtidigt är det mycket viktigt att du är uppmärksam, flexibel och bra på att samarbeta med andra. Du har en positiv människosyn och förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och skapa förtroendefulla professionella relationer.

Självklart värdesätter du olikheter och förstår hur bakgrund, kultur, erfarenheter och grupptillhörigheter påverkar en själv och andra, och ha förmåga att ta med detta i beräkningen när lösningar ska formuleras.

I övrigt ser vi det som positivt med olika personliga egenskaper som kan komplettera varandra i teamet, tex analytiska och kreativa styrkor.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till habiliteringen

Ansök    Jun 17    REGION SÖRMLAND    Specialpedagog
Habiliteringen i Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsene... Visa mer
Habiliteringen i Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning/ autismspektrumtillstånd.

Dina arbetsuppgifter
Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tror på att bästa resultat uppnås tillsammans. Insatser ges individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Du som specialpedagogen i vuxenteamet/ungdomsteamet arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, anpassningar i omgivningen, information, råd och stöd utifrån funktionsnedsättningen, leda olika grupper, hålla i utbildning och informationstillfällen.
Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt utifrån TBA (tillämpad beteende analys). Regelbundet träffas alla specialpedagoger på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Vi erbjuder dig ett, stimulerande, utvecklande och roligt arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.

Din kompetens
Specialpedagogexamen 90 hp. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kreativitet, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans i team, samt samverka med andra aktörer. Körkort B är ett krav.

Anställningsform
Vikariat, ev en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Jeanette Ekström, 0150-747 17.
Yrkessamordnare Jenny Dahlrot, 0155-24 72 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på habiliteringen i Katrineholm!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-09-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Specialpedagog till habiliteringen

Ansök    Okt 27    REGION SÖRMLAND    Specialpedagog
Habiliteringen, Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsened... Visa mer
Habiliteringen, Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumtillstånd.

Dina arbetsuppgifter
Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tror på att bästa resultat uppnås tillsammans. Insatser ges individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Du som specialpedagogen i barnteamet arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, anpassningar i omgivningen, information, råd och stöd utifrån funktionsnedsättningen, leda olika grupper, hålla i utbildning och informationstillfällen. Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt utifrån TBA (tillämpad beteende analys). Regelbundet träffas alla specialpedagoger på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Vi erbjuder dig ett, stimulerande, utvecklande och roligt arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.

Din kompetens
Specialpedagogexamen 90 hp. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kreativitet, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans i team, samt samverka med andra aktörer. Körkort B är ett krav.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
TF Enhetschef Birgitta Törnblom, 016-16 79 71.
Yrkessamordnare Jenny Dahlrot, 0155-24 72 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på habiliteringen i Katrineholm!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-11-22.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Specialpedagog till hörsel och dövmottagningen

Ansök    Okt 30    REGION SÖRMLAND    Specialpedagog
Habiliteringsverksamheten Eskilstuna, Nyköping eller Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Habiliteringsverksamheten ingår i division psykiatri och funktionshinder, inom Region Sörmland. Verksamheten är länsövergripande med mottagningar i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Vi på habiliteringsverksamheten i Sörmland arbetar för att skapa förutsättningar för barn, unga och vuxna med varaktiga funktionsneds... Visa mer
Habiliteringsverksamheten Eskilstuna, Nyköping eller Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Habiliteringsverksamheten ingår i division psykiatri och funktionshinder, inom Region Sörmland. Verksamheten är länsövergripande med mottagningar i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

Vi på habiliteringsverksamheten i Sörmland arbetar för att skapa förutsättningar för barn, unga och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar att få ett aktivt och självständigt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Hörsel- och dövmottagningens uppdrag innebär att ge habiliterande insatser till personer med dövhet, hörselnedsättning eller andra hörselpåverkande tillstånd. Arbetet sker i tvärprofessionella team bestående av kurator, psykolog, logoped, sjukgymnast samt pedagog. Arbetet är varierande och mångsidigt och anpassas utifrån patientens behov vilket är en kreativ utmaning som gör arbetet flexibelt och spännande.

Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du har ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper på mottagningen. Arbetet sker ofta i samverkan med andra verksamheter inom regionen och personal inom kommun. Habiliteringen har ett gott samarbetsklimat där vi värnar om teamarbete. Vi arbetar aktivt med personcentrerad vård och rätt använd kompetens. Varje yrkesgrupp ska i ökad omfattning få ägna sig åt det man är mest kompetent till att utföra. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.

Du erbjuds:
Friskvårdpeng 2500kr/år
Flextidsavtal.

Dina arbetsuppgifter
Vi ger insatser individuellt och/eller i grupp, på vår mottagning eller på patientens vardagsarenor. Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Du som specialpedagog arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, anpassningar i omgivningen, information, råd och stöd utifrån funktionsnedsättningen, leda olika grupper, hålla i utbildning och informationstillfällen.

Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog, lärare eller förskollärare. Har du flerårig erfarenhet inom området med påbyggnad av specialpedagogik inom hörsel och döv området är det meriterande.
Vi är en verksamhet som arbetar med ständiga förbättringar och det är därför viktigt att du är intresserad av utveckling. Det är ett varierande och mångsidigt arbete som anpassas efter patientens behov, vilket innebär att du är lyhörd, samarbetsinriktad och kreativ.
Då tjänsten innebär resor är körkort B ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Annika Nordin 072-146 43 39.
Yrkessamordnare Jenny Dahlrot, 0155-24 72 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på hörsel och dövmottagningen!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-11-22.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Specialpedagog till Barn- och Elevhälsan sökes

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där bland annat bygget av två nya skolor står för dörren.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.ARBETSUPPGIFTER
Barn- och elevhälsan är en central organisation som består av enhetschef, psykologer, specialpedagoger, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, socialpedagoger, hörselpedagog och administratör. Barn- och elevhälsan är just nu inne i ett spännande utvecklingsarbete, vilket innebär ett ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Vi söker dig, speciallärare/specialpedagog med inriktning språk/läs/skriv. Du behöver kunskaper inom språk-, läs- och skrivinlärning och språk-, läs- och skrivsvårigheter. Du ska kunna göra pedagogiska läs- och skrivutredningar med analys, slutsats och åtgärdsförslag. Ditt arbete kommer till stor del att vara av handledande och rådgivande karaktär gällande pedagogiska frågor.

Det är meriterande om du har goda kunskaper och erfarenhet inom några av följande områden: språkliga svårigheter, svenska som andraspråk, digitalt lärande, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och kognitiv funktionsnedsättning. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete i grundskolans senare årskurser.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en lärarexamen och är utbildad specialpedagog eller har en likvärdig utbildning. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, är väl förankrad i skolans styrdokument, kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du ser möjligheter att utveckla undervisningen tillsammans med pedagogerna, har fokus på en tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje elevs utveckling och lärande.

Du har förmåga och viljan att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt. Du är bra på att bedöma och analysera olika problemfrågeställningar samt förmår prioritera och avgränsa ditt uppdrag.

Stor vikt läggs vid ett väl fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och pedagoger för att bidra till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra elever.

Som person är du ansvarstagande, strukturerad och stresstålig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Då arbetet innebär resor inom kommunen behöver du ha körkort och tillgång till egen bil.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Pedagogisk resurs med inriktning Vård & omsorg, Katrineholm

SVOK är ett utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av kommuner och Arbetsförmedling, samt MYH (yrkeshögskola), inom; Vård och omsorg, Barn och fritid, Lager och logistik, samt Svenska för invandrare, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser. Idag finns vi på 11 orter, runtom i Sverige, från Malmö i söder till Umeå/Örnsköldsvik i norr. Tillsammans med oss på SVOK är du med och bygger framtidens vuxenutbildning för blivande vårdbitr... Visa mer
SVOK är ett utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av kommuner och Arbetsförmedling, samt MYH (yrkeshögskola), inom; Vård och omsorg, Barn och fritid, Lager och logistik, samt Svenska för invandrare, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser. Idag finns vi på 11 orter, runtom i Sverige, från Malmö i söder till Umeå/Örnsköldsvik i norr.
Tillsammans med oss på SVOK är du med och bygger framtidens vuxenutbildning för blivande vårdbiträden/undersköterskor. Vi startar Vårdbiträdesutbildning och Svensk vård och kompetensutveckling, SVOK, söker pedagogisk resurs till en vårdbiträdesutbildning som Arbetsförmedlingen upphandlat.
Tjänsten innebär att du i samarbete med yrkesläraren kommer att arbeta med elever som har behov av extra stöd för att kunna bibehålla en god studietakt genom utbildningen. Det kan handla om att utgöra ett språkstöd, att stödja med yrkesspecifik svenska, att vara en extra resurs vid praktiska moment eller generellt hjälpa de som behöver stöd med sin studieteknik.
Vi söker dig som
* Brinner för att motivera och engagera dina elever
* Har drivkraft att utveckla och expandera SVOK inom dina ansvarsområden
* Skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål.
* Har god samarbetsförmåga och ett coachande/validerande förhållningssätt
* Vill arbeta i en mångkulturell miljö


Kravspecifikation
* Minst fyra (4) års yrkeserfarenhet från vård- och
omsorgsarbete
* minst två (2) års yrkeserfarenhet från vård och omsorgsarbete
* Erfarenhet som språkstöd inom utbildning minst ett år
* Erfarenhet av undervisning minst ett år, ej nödvändigtvis som ansvarig undervisande lärare och
* Erfarenhet att introducera och/eller handleda nyanställda på en arbetsplats.


I övrigt önskar vi även att du har/är:
* God pedagogisk förmåga
* God kommunikationsförmåga muntligt och skriftligt
* Lösningsfokuserad och flexibel


Meriterande
* Datorvana och erfarenhet av att arbeta med digital lärplattform
* Erfarenhet av vuxenutbildning och undervisning av elever med annat modersmål än svenska är meriterande


Välkommen med din ansökan och CV per
e-post till:
[email protected]
För mer information angående tjänsten
kontakta:
Ghaith Alobaidi
[email protected]
010-240 01 52


Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
och vi erbjuder konkurrenskraftiga löner.
Anställningsform: Del- eller Heltid
SVOK
ingår i Arenakoncernen tillsammans med ALEA Kompetenshöjning, Arena Personal, Arbetslivsresurs, Impact och World Class. Tillsammans erbjuder vi utbildning, bemanning, rekrytering, omställning, organisationsutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering.


Din profil


Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi erbjuder konkurrenskraftiga löner.
Anställningsform: Del- eller Heltid
Svok ingår i Arenakoncernen tillsammans med ALEA Kompetenshöjning, Arena Personal, Arbetslivsresurs, Impact och World Class. Tillsammans erbjuder vi utbildning, bemanning, rekrytering, omställning, organisationsutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Visa mindre

Specialpedagog riktad mot förskolan sökes till Barn- och elevhälsan

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där bland annat bygget av två nya skolor står för dörren.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.ARBETSUPPGIFTER
Barn- och elevhälsan är en central organisation som består av enhetschef, psykologer, specialpedagoger, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, socialpedagoger, hörselpedagog och administratör. Barn- och elevhälsan är just nu inne i ett spännande utvecklingsarbete, vilket innebär ett ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Vi söker dig, förskollärare med specialpedagogisk kompetens. Du behöver ha erfarenhet och goda kunskaper om barns tal, språk och kommunikation, TAKK, intellektuell funktionsnedsättning samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom autismspektrumtillstånd och språkstörning. Ditt arbete kommer till stor del att vara av handledande och rådgivande karaktär gällande pedagogiska frågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en förskollärarexamen och är utbildad specialpedagog eller har en likvärdig utbildning. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt och är väl förankrad i förskolans styrdokument. Du ser möjligheter att utveckla undervisningen tillsammans med pedagogerna, har fokus på en tillgänglig lärmiljö och på att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje barns utveckling och lärande.

Du har förmåga och viljan att samarbeta med andra, men känner dig också bekväm med att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid ett väl fungerande samarbete med pedagoger, vårdnadshavare och barn för att bidra till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du är en person med stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra barn.

Som person är du ansvarstagande, strukturerad och stresstålig. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Då arbetet innebär resor inom kommunen behöver du ha körkort och tillgång till egen bil.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till habiliteringsverksamheten

Ansök    Apr 11    Region Sörmland    Specialpedagog
Habiliteringsverksamheten i Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Vi på habiliteringsverksamheten i Sörmland arbetar för att skapa förutsättningar för barn, unga och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar att få ett aktivt och självständigt liv. Habiliteringen ger hälsofrämjande insatser till barn, ungdomar och vuxna som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller olika rörelsehinder. Vi utgår ... Visa mer
Habiliteringsverksamheten i Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Vi på habiliteringsverksamheten i Sörmland arbetar för att skapa förutsättningar för barn, unga och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar att få ett aktivt och självständigt liv.

Habiliteringen ger hälsofrämjande insatser till barn, ungdomar och vuxna som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller olika rörelsehinder. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. I arbetet ingår att göra bedömningar för att kunna rekommendera stödinsatser. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens. Vi söker nu en specialpedagog för en tillsvidareanställning på 100%.

Vi arbetar i tvärprofessionella team, där alla bidrar med sina kompetenser. Tillsammans kan vi göra bättre insatser och din kompetens som specialpedagog är värdefull. Det är viktigt att du trivs med att arbeta både individuellt och i team samt i samverkan med närstående, personal och/eller andra verksamheter i samhället.

Dina arbetsuppgifter
Din uppgift blir att i nära samarbete med barn/ungdomar, föräldrar och övriga yrkesgrupper göra bedömningar och analyser samt planera och genomföra insatser som därefter utvärderas. Insatser kring barn/ungdomar kan ges individuellt eller i grupp under avgränsande perioder. I arbetet ingår att hålla i föreläsningar för målgrupper inom autism och intellektuella funktionsnedsättningar. Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Arbetet är variationsrikt. Arbetssättet på habilteringen är TBA inriktat och det finns möjligheter till utbildning och handeledning inom det. Utöver detta erbjuds kontinuerlig handelning i teamet och regelbundna yrkesträffar i länet. Du kommer vara stationerad i vårt ungdomsteam.

Din kompetens
Vi söker dig som har specialpedagogexamen 90 hp, med flera års yrkeserfarenhet. Goda kunskaper om varaktiga funktionsnedsättningar inom områdena utvecklingsstörning, autism och/eller rörelsehinder. Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar liksom erfarenhet av tvärprofessionellt arbetssätt är meriterande. Arbetsuppgifterna kräver hög självständighet samtidigt som teamarbetet och olika former av samverkan kräver god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett krav.

Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Birgitta Törnblom, 016-16 79 71.
Specialpedagog Frida Clewe Larsson, 0150-564 72.
Yrkessamordnare Birgitta Rytterström, 016-10 50 76.
Fackliga företrädare söks via växeln, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på habiliteringsverksamheten!

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2019-04-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre

Barn och elevhälsan söker specialpedagog / speciallärare med riktat uppdrag

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. I Katrineholms skolor får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. I Katrineholms skolor får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.

Katrineholms skolor växer! Vi är i ett spännande utvecklingsskede med ekonomi i balans, ett systematiskt starkt kvalitetsarbete och visioner för framtiden. Inom bildningsförvaltningens har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända barn. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Barn- och elevhälsan är en resurs för förskola och skola med ett brett professionellt kunnande gällande de specialpedagogiska, psykologiska, psykosociala och medicinska insatserna.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som specialpedagog/specialärare med inriktning mot motorik och alternativt kompletterande kommunikation exempelvis TAKK och GAKK.
Du kommer att ha din placering på en av kommunens skolenheter med nära samarbete med skolans personal, med övriga kollegor på Barn- och elevhälsan samt med externa aktörer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare med påbyggnadsutbildning specialpedagog/ speciallärare. Vi ser gärna att du har goda kunskaper gällande motorisk utveckling samt neurologiska diagnoser samt är kunnig inom området alternativt kompletterande kommunikation.

Du behöver vara initiativrik, stabil, positiv och ha god förmåga att kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du ska vara bra på att skapa goda relationer, samarbeta och samverka samt vara väl förankrad i skolans olika läroplaner och kursplaner.

Tillgång till bil och körkort är ett krav.
I din ansökan vill vi att du beskriver just din kompetens och erfarenhet samt hur du idag arbetar i ditt uppdrag som lärare.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Specialpedagog till habiliteringen

Ansök    Sep 27    Region Sörmland    Specialpedagog
Habiliteringen i Katrineholm Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! Om oss Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsene... Visa mer
Habiliteringen i Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning/ autismspektrumtillstånd.

Habiliteringsmottagningen i Eskilstuna finns i nyrenoverade lokaler i fin miljö intill Odlarskogen. Vi arbetar utifrån en samlad mottagning med tvärprofessionella team uppdelad i barn-, ungdom- och vuxenteam samt ett administrativt team.

Dina arbetsuppgifter
Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar för individens utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tror på att bästa resultat uppnås tillsammans. Insatser ges individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor.

Du som specialpedagogen i ungdomsteamet arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, anpassningar i omgivningen, information, råd och stöd utifrån funktionsnedsättningen, leda olika grupper, hålla i utbildning och informationstillfällen.

Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt utifrån TBA (tillämpad beteende analys).

Regelbundet träffas alla specialpedagoger på länsövergripande yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor.

Vi erbjuder dig ett, stimulerande, utvecklande och roligt arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling.

Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete, där alla medarbetare är delaktiga.

Din kompetens
Specialpedagogexamen 90 hp. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kreativitet, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans i team, samt samverka med andra aktörer. Körkort är ett krav.

Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Jeanette Ekström, 0150-747 17.
Yrkessamordnare Jenny Dahlrot, 0155-24 72 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på habiliteringen i Katrineholm!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2019-11-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)

Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)


Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Visa mindre