Lediga jobb som Förvaltningschef, kommun i Katrineholm

Se lediga jobb som Förvaltningschef, kommun i Katrineholm. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Katrineholm som finns hos arbetsgivaren.

Förvaltningschef till socialförvaltningen

Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Socialförvaltningen ansvarar för indivi... Visa mer
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg där vi utför bland annat biståndsprövningar, behandlings- och stödinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden och ärenden enligt LVU/LVM. Vi ansvarar även för handläggning och tillsyn utifrån alkohollagen. För att kunna möta uppdragen idag och i framtiden är förvaltningen organiserad i två avdelningar: avdelning barn och unga samt avdelning vuxen som tillsammans omfattar ca 140 medarbetare. Vi tror på omtanke, mångfald och driv samt mod i vårt arbete. Vi är stolta över det arbete vi gör och brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för
våra medborgare!

Har du kompetensen, viljan och entusiasmen att driva utvecklingen av socialförvaltningen? Vi söker efter en förvaltningschef som förstår och attraheras av ledarrollens komplexitet samt besitter förmåga att framgångsrikt driva förändringsledning och strategisk verksamhetsutveckling. Är det dig vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
Som förvaltningschef leder och utvecklar du kvalitet, effektivitet, rättssäkerhet och servicenivå i förvaltningens verksamheter. Med ditt samhällsintresse, kompetens och lyhördhet bidrar du till att identifiera kommunens behov. Med gott omdöme omvandlar du, tillsammans med dina medarbetare, behoven till både konkreta mål och leverans i syftet att nå de långsiktiga målen i kommunen och i verksamheten. Vidare ansvarar du för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal, arbetsmiljö och uppföljning. Du ingår i kommunens ledningsgrupp där du förväntas ta ett övergripande helhetsansvar samt bidra till det strategiska arbetet inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Du rapporterar direkt till kommundirektören.

Som ledande tjänsteperson står du i nära och tät dialog med förtroendevalda såväl som fackliga parter med uppdraget att omsätta politiska beslut till den operativa verksamheten. Du förstår ekonomiska konsekvenser väl och använder detta för att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att nå uppsatta mål. Du förväntas samverka både internt och externt i syfte att utveckla verksamheten och rusta denna för kommande utmaningar bl. a. gällande demografi och kompetensförsörjning. Ditt sätt att leda är tydligt och kommunikativt samtidigt som du uppmuntrar medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet samt utvecklar en kultur och ett arbetssätt som bygger på kommunens värdeord: respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.

KVALIFIKATIONER
I Katrineholms kommun värdesätter vi modiga ledare som vågar utmana strukturer och tänka nytt och som samtidigt vågar utmanas, fråga, misslyckas och ta lärdom av sina erfarenheter. Ditt ledarskap präglas av att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har lätt att skapa förtroende, tillit och trygghet hos dina medarbetare samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet. Du identifierar hur kommunens områden påverkar varandra och tänker strategiskt med helhetsperspektiv och med organisationens bästa i fokus. Rollen kräver både eget beslutsfattande och en förmåga att anpassa sig till politiskt fattade beslut, därför har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och att hitta nya arbetssätt och möjligheter när förutsättningarna förändras.

För att lyckas i rollen så har du en akademisk utbildning inom socialt arbete, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av att ha arbetat inom individ- och familjeomsorgen. Du har erfarenhet av att leda chefer, där du även haft personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Vi ser gärna att du har haft ledarroller i stora och komplexa organisationer och erfarenhet av offentlig verksamhet. Du har tidigare haft ekonomiskt ansvar och har förmåga att se kopplingen mellan intäkter och kostnader och hur dessa påverkar resultatet. I uppdraget som förvaltningschef ingår att driva förvaltningen mot en ekonomi i balans, därför är det av vikt att du har stort fokus på de ekonomiska frågorna och att du har stor förståelse för hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, i tal och skrift, samt innehar körkort B.

ÖVRIGT
Anställningen är en tillsvidareanställning i Katrineholms kommun med ett förordnande som förvaltningschef. Innan beslut om anställning fattas kommer en bakgrundskontroll genomföras samt att tjänsten kan bli föremål för säkerhetsprövning.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av näringslivet är avgörande för kommunens utveckling. Befolkningen växer och målsättningen att vi ska bli 40 000 invånare år 2030 är inom räckhåll. Samhällsbyggn... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av näringslivet är avgörande för kommunens utveckling. Befolkningen växer och målsättningen att vi ska bli 40 000 invånare år 2030 är inom räckhåll.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart Katrineholm. Förvaltningen ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Verksamheten inom förvaltningen omfattar exploateringar, etableringar, infrastrukturplanering, plan- och bygglov, energirådgivning, näringslivsfrågor, miljö- och hälsoskydd och miljöstrategiskt arbete. På förvaltningen finns också en ny fastighetsavdelning som arbetar med fastighetsfrågor, både bebyggda och obebyggda. Förvaltningen består av ett femtiotal medarbetare och utöver förvaltningschefen, fem chefer.

ARBETSUPPGIFTER
Din roll är att leda samhällsbyggnadsförvaltningen i ett snabbt föränderligt samhälle och hantera den omställningstakt som sker idag och framöver. Du medverkar till att utveckla kvalitet, effektivitet, rättssäkerhet och servicenivå i förvaltningens verksamheter. Med ditt samhällsintresse, kompetens och lyhördhet bidrar du till att identifiera kommunens långsiktiga behov. Med gott omdöme omvandlar du, tillsammans med dina medarbetare, behoven till både konkreta mål och leverans i syftet att nå de långsiktiga målen i kommunen och i verksamheten. I uppdraget kommer det att vara stort fokus på tillväxt och näringslivsfrågor och du har en viktig roll i att skapa goda relationer med såväl näringsliv, politik, kommunens verksamheter samt övriga aktörer.

Som förvaltningschef har du ett övergripande ansvar för förvaltningens verksamheter, personal, ekonomi och resultat. Du leder förvaltningen utifrån de kommunövergripande målen och specifika mål fastställda i ansvariga nämnder. Tillsammans med dina medarbetare omvandlar du behov och mål till leverans.

Genom kontinuerlig uppföljning och samarbete ser du till att leverera bästa möjliga kvalitet till våra invånare på ett kostnadseffektivt sätt. Du bidrar till en god arbetsmiljö för våra medarbetare och löpande utveckling av verksamheten.

Du rapporterar till kommundirektören, ingår i kommunens ledningsgrupp och tar en aktiv roll i samverkan med kommunens övriga förvaltningar samt bolag. Som förvaltningschef är du en viktig spelare i kommunens fortsatta utveckling och du ska på en övergripande nivå bidra till att utveckla samhällsbyggandet och samverkan med näringslivet i Katrineholms kommun.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av att leda och utveckla andra chefer. Vi ser gärna att du har haft ledarroller i stora och komplexa organisationer. Du förstår vikten av de ekonomiska frågorna och hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet genom din tidigare erfarenhet av ekonomiskt ansvar.

För uppdraget krävs god förståelse för arbete i politiskt styrd organisation, för kommunens och samhällsbyggnadsförvaltningens processer samt för näringslivets förutsättningar.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och du värdesätter ett gott samarbetsklimat och att bygga förtroendefulla relationer både internt och externt vilket är viktigt då samverkan är en viktig del i rollen.

Ditt ledarskap präglas av att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt tydliga sätt att kommunicera gör att det är lätt för andra att förstå vad målet är, vilka förväntningar som finns och vilka beslut som är fattade. Du skapar engagemang och delaktighet samtidigt som du förstår värdet av att tillvarata andras kunskap och kompetens och att hitta sätt att använda dessa på bästa sätt.

I rollen krävs ett strategiskt tänk och de långsiktiga målen behöver kunna förmedlas på ett tydligt och lättförståeligt sätt till såväl förvaltningen som kommunens ledningsgrupp, näringslivet och kommuninvånarna. Rollen kräver förmåga att fatta välgenomtänkta men även snabba beslut. I rollen som förvaltningschef verkar du för såväl förvaltningens som hela kommunens fortsatta tillväxt och utveckling vilket kräver helhetsperspektiv och förmåga att identifiera hur organisationens delar påverkar varandra och hur din verksamhet är en del i helheten.

VI ser att du har ett genuint samhällsengagemang och vill bidra till Katrineholms kommuns fortsatta utveckling.

Du kommunicerar väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift och du har digital kompetens. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förvaltningschef till Socialförvaltningen

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg där vi utför bland annat biståndsprövningar, behandlings- och stödinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden och ärenden enligt LVU/LVM. ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg där vi utför bland annat biståndsprövningar, behandlings- och stödinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden och ärenden enligt LVU/LVM. Vi ansvarar även för handläggning och tillsyn utifrån alkohollagen. För att kunna möta uppdragen idag och i framtiden är förvaltningen organiserad i två avdelningar; myndighet och öppenvård som omfattar ca 140 medarbetare. Vi tror på omtanke, mångfald och driv samt mod i vårt arbete. Vi är stolta över det arbete vi gör och brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare!

Har du kompetensen, viljan och entusiasmen att driva utvecklingen av socialförvaltningen? Vi söker efter en förvaltningschef som förstår och attraheras av ledarrollens komplexitet samt besitter förmåga att framgångsrikt driva förändringsledning och strategisk verksamhetsutveckling. Är det dig vi söker?

ARBETSUPPGIFTER
Som förvaltningschef leder och utvecklar du kvalitet, effektivitet, rättssäkerhet och servicenivå i förvaltningens verksamheter. Med ditt samhällsintresse, kompetens och lyhördhet bidrar du till att identifiera kommunens behov. Med gott omdöme omvandlar du, tillsammans med dina medarbetare, behoven till både konkreta mål och leverans i syftet att nå de långsiktiga målen i kommunen och i verksamheten. Vidare ansvarar du för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal, arbetsmiljö och uppföljning. Du ingår i kommunens ledningsgrupp där du förväntas ta ett övergripande helhetsansvar samt bidra till det strategiska arbetet inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Du rapporterar direkt till kommundirektören.

Som ledande tjänsteperson står du i nära och tät dialog med förtroendevalda såväl som fackliga parter med uppdraget att omsätta politiska beslut till den operativa verksamheten. Du förstår ekonomiska konsekvenser väl och använder detta för att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att nå uppsatta mål. Du förväntas samverka både internt och externt i syfte att utveckla verksamheten och rusta denna för kommande utmaningar bl. a. gällande demografi och kompetensförsörjning. Ditt sätt att leda är tydligt och kommunikativt samtidigt som du uppmuntrar medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet samt utvecklar en kultur och ett arbetssätt som bygger på kommunens värdeord; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.

KVALIFIKATIONER
I Katrineholms kommun värdesätter vi modiga ledare som vågar utmana strukturer och tänka nytt och som samtidigt vågar utmanas, fråga, misslyckas och ta lärdom av sina erfarenheter. Ditt ledarskap präglas av att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har lätt att skapa förtroende, tillit och trygghet hos dina medarbetare samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet. Du identifierar hur kommunens områden påverkar varandra och tänker strategiskt med helhetsperspektiv och med organisationens bästa i fokus. Rollen kräver både eget beslutsfattande och en förmåga att anpassa sig till politiskt fattade beslut, därför har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och att hitta nya arbetssätt och möjligheter när förutsättningarna förändras.

För att lyckas i rollen så har du en akademisk utbildning inom socialt arbete, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av att leda andra chefer, där du även haft personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Vidare har du arbetat inom socialförvaltningens område, där du även haft samröre med IFO och arbetsmarknad. Vi ser gärna att du har haft ledarroller i stora och komplexa organisationer och erfarenhet av offentlig verksamhet. Du har tidigare haft ekonomiskt ansvar och har förmåga att se kopplingen mellan intäkter och kostnader och hur dessa påverkar resultatet. I uppdraget som förvaltningschef ingår att driva förvaltningen mot en ekonomi i balans, därför är det av vikt att du har stort fokus på de ekonomiska frågorna och att du har stor förståelse för hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, i tal och skrift, samt innehar körkort B.

ÖVRIGT
Anställningen är en tillsvidareanställning i Katrineholms kommun med ett förordnande som förvaltningschef. Innan beslut om anställning fattas kommer en bakgrundskontroll genomföras samt att tjänsten kan bli föremål för säkerhetsprövning.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förvaltningschef till Socialförvaltningen

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Kommunen står för en viktig del av de sociala trygghetssystemen. Arbete är för den enskilde nyckeln till en trygg försörjning och till att kunna styra sitt liv och utveckla sina drömmar. I Katrineholms kommun ans... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Kommunen står för en viktig del av de sociala trygghetssystemen. Arbete är för den enskilde nyckeln till en trygg försörjning och till att kunna styra sitt liv och utveckla sina drömmar.

I Katrineholms kommun ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg, vilket innebär att förvaltningen stödjer enskilda och familjer med sociala problem. Det kan handla om personer som har problem med ekonomi, missbruk och relationer och om barn, unga och familjer med sociala problem. Socialförvaltningen ansvarar för biståndsprövningar, behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden/insatser enligt LVU/LVM. Tillståndsgivning/tillsyn enligt alkohollagen samt handläggning enligt skuldsaneringslagen.

Socialförvaltningens arbete ska utgå från respekt för alla människors självbestämmanderätt och integritet där vård, behandling och övrigt stöd i högsta möjliga mån ska ges under frivilliga former. Vård, behandling och övrigt stöd ska utgå ifrån klientens behov och gällande lagar.

För att kunna möta uppdragen idag och i framtiden är förvaltningen organiserad i två avdelningar; myndighet och öppenvård.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som förvaltningschef har du huvudansvaret att leda och utveckla förvaltningens verksamhetsområde som omfattar 140 medarbetare. Du ansvarar för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal, arbetsmiljö och uppföljning. Som stöd i det dagliga arbetet finns en stab som leds av en enhetschef.

Din roll är att leda i ett föränderligt samhälle och hantera omställningar som sker idag och framöver. Du medverkar till att utveckla kvalitet, effektivitet, rättssäkerhet och servicenivå i förvaltningens verksamheter. Med ditt samhällsintresse, kompetens och lyhördhet bidrar du till att identifiera kommunens behov. Med gott omdöme omvandlar du, tillsammans med dina medarbetare, behoven till både konkreta mål och leverans i syftet att nå de långsiktiga målen i kommunen och i verksamheten.

Genom ett förtroendefullt sätt och hög etik skapar du goda relationer med såväl politik, medarbetare, kommunens verksamheter och myndigheter. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du säkerställer en sammanhängande styrning från politiker- och ledningsnivå till organisationens alla chefer och medarbetare.

Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Du tar en aktiv roll i samverkan med kommunens övriga förvaltningar samt bolag och ska på en övergripande nivå bidra till samhällsutvecklingen i Katrineholms kommun.

Ditt sätt att leda är tydligt och kommunikativt samtidigt som du uppmuntrar medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet samt utvecklar en kultur och ett arbetssätt som bygger på kommunens värdeord; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.

KVALIFIKATIONER
Förutom relevant högskole- eller universitetsutbildning har du erfarenhet av ledarskap som innefattat att leda andra chefer. Vi ser gärna att du har haft ledarroller i stora och komplexa organisationer och har erfarenhet av offentlig verksamhet. Erfarenhet från liknande verksamhet som socialförvaltningen driver kan vara kan vara en fördel men är inget krav.

Du har tidigare haft ekonomiskt ansvar och har förmåga att se kopplingen mellan intäkter och kostnader och hur dessa påverkar resultatet. I uppdraget som förvaltningschef ingår att driva förvaltningen mot en ekonomi i balans, därför är det av vikt att du har stort fokus på de ekonomiska frågorna och att du har stor förståelse för hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet.

I Katrineholms kommun värdesätter vi modiga ledare och för oss betyder mod att våga utmana strukturer, bryta mönster och tänka nytt och samtidigt våga utmanas, våga fråga, våga misslyckas och att ta lärdom av erfarenheterna. Ditt ledarskap präglas av att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har lätt att skapa förtroende, tillit och trygghet hos dina medarbetare.

Som person är du prestationsorienterad, du sätter upp höga mål för dig själv och identifierar och arbetar aktivt och fokuserat för att uppnå önskat resultat. Nya utmaningar är en drivkraft hos dig, du sätter upp mål för verksamheten och tar ansvar för att förtydliga och kommunicera dessa.

Samarbetet med andra människor är viktigt för dig och du har lätt för att utveckla relationer. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten.

Du identifierar hur organisationens delar påverkar varandra och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa. Förvaltningschefsrollen innefattar att verka för hela kommunens fortsatta tillväxt och utveckling och det är därför viktigt att du ser att din verksamhet har del i detta.

Ditt arbetssätt är innovativt vilket innebär att du drivs av att komma med nya idéer och angreppsätt i arbetsrelaterade frågor. Du är nytänkande och har lätt för att omsätta dina idéer i praktiken och de leder ofta till ett positivt resultat för verksamheten.

Ditt kommunikationssätt är tydligt vilket gör att ditt budskap lätt når fram till andra.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

ÖVRIGT
Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

En förvaltningschef till två förvaltningar inom kultur , service och teknik

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Välkommen till två förvaltningar som arbetar för att nå kommunens vision om läge för liv och lust och ge medborgare en möjlighet till en meningsfull vardag och en aktiv fritid! Service- och teknikförvaltningen om... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Välkommen till två förvaltningar som arbetar för att nå kommunens vision om läge för liv och lust och ge medborgare en möjlighet till en meningsfull vardag och en aktiv fritid!

Service- och teknikförvaltningen omfattar 250 medarbetare och är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör med särskilt samordningsansvar för beredskap avseende infrastruktur och offentlig miljö. I den service och de tjänster som förvaltningen tillhandahåller ingår bland annat verksamhetsservice, måltider, anläggning och skötsel av gator och torg, parker, skog- och naturområden samt fritidsanläggningar.

Kulturförvaltningen med 50 medarbetare ansvarar bland annat för kommunens kulturhus, skolbibliotek och biblioteksverksamhet, den kommunala kulturverksamheten, utställningsverksamhet i kommunens konsthall, ungdomsverksamhet och konstnärlig gestaltning av kommunens byggnader, parker och torg. Vikten av kultur som bärare av goda samhällsvärden och en möjliggörare för demokratiska samtal och delaktighet är ständigt på agendan. Lyckliga gatorna är en innovativ, kommunövergripande verksamhet som utvecklats för att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en trygg och meningsfull fritid genom fritidsaktiviteter efter skoltid, lovverksamhet och gatufester i olika bostadsområden.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en förvaltningschef som ska ansvara för service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen. Vid service- och teknikförvaltningen har du huvudansvaret för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och service. Vid kulturförvaltningen har du huvudansvaret att leda och utveckla förvaltningens arbete för ett aktivt kulturliv präglat av kvalitet och mångfald i kommunen. Dessa två förvaltningar arbetar ofta tillsammans och har många gemensamma projekt när det gäller offentlig miljö och möjligheter till rekreation för våra medborgare.

I rollen ansvarar du för förvaltningarnas ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Förvaltningarna har varsin nämnd som du svarar inför.

Du är en del i att utveckla Katrineholms kommun och att identifiera behov för att nå kommunens och verksamheternas mål. En aktiv roll i samverkan och samarbete över organisationsgränser med kommunens övriga förvaltningar och bolag är viktigt i ditt arbete. För att lyckas med uppdraget är du en avgörande del i att säkerställa en sammanhängande styrning från politiker- och ledningsnivå till organisationens alla chefer och medarbetare. Kultur och service för medborgarna i Katrineholms kommun har stor betydelse för hela kommunens utveckling och välmående och är något som redan idag är välutvecklat. Här får du möjlighet att vara en del i att fortsätta utveckla det!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av att leda och utveckla andra chefer. Vi ser gärna att du har haft ledarroller i stora och komplexa organisationer. Du har även en god förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation och vet att det ställer krav på såväl flexibilitet och lyhördhet som integritet och gott omdöme. Du förstår vikten av de ekonomiska frågorna och hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet genom din tidigare erfarenhet av ekonomiskt ansvar.

I den här rollen har du möjlighet att vara med och utveckla både kulturlivet och servicen för Katrineholms kommuns medborgare och därför söker vi dig som känner ett stort samhällsengagemang och värde i möjligheten att kunna påverka i de här frågorna.

I Katrineholms kommun värdesätter vi modiga ledare och för oss betyder mod att våga utmana strukturer, bryta mönster och tänka nytt och samtidigt våga utmanas, våga fråga, våga misslyckas och att ta lärdom av erfarenheterna.

Ditt ledarskap präglas av att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har lätt för att skapa engagemang och delaktighet. Du arbetar bra med andra människor och har lätt för att utveckla relationer. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Du förstår värdet av att tillvarata andras kunskaper och kompetens och att hitta sätt att använda dessa på bästa sätt.

I rollen som förvaltningschef agerar du för att utveckla såväl förvaltningarna som du ansvarar för som kommunen i helhet, därför är det viktigt att du identifierar hur organisationens delar påverkar varandra och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa. Du verkar för hela kommunens fortsatta tillväxt och utveckling och ser att din verksamhet har del i detta.

Du är strukturerad, du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Bygger strukturer som även andra kan arbeta utifrån och utnyttjar tiden effektivt genom att identifiera och organisera resurser som behövs för att utföra uppgifter. Du sätter upp och håller tidsramar.

Du kommunicerar väl i svenska i såväl tal som skrift och du har digital kompetens.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Intervjuer för tjänsten kommer att hållas 16/8, 19/8, 22/8 samt 26/8.

För frågor angående tjänsten under vecka 26-29 kontakta kommunens växel på telefon 0150-570 00.

ÖVRIGT
Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Förvaltningschef Bildningsförvaltningen

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är ... Visa mer
Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.ARBETSUPPGIFTER
Som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen är du en viktig del i att utveckla förvaltningen mot att nå goda resultat och att bedriva en kvalitetssäker undervisning. Din främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar till kunskapsutveckling i en trygg miljö inom både förskola och skola samt att säkerställa en högre måluppfyllelse för alla elever.

Du förväntas leda förvaltningens verksamhetsutveckling med tydliga krav på kvalitet samt vidareutveckla det strategiska arbetet kring förvaltningens processer, utveckla ett gemensamt ansvar för en god ekonomisk styrning samt säkerställa en budget i balans. Du bedriver arbetet i tätt samarbete med din ledningsgrupp, ni leder tillsammans förvaltningen som består av 1200 medarbetare som arbetar inom förvaltningens olika verksamheter.

I rollen ansvarar du för förvaltningens ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören.

Du är en del i att utveckla Katrineholms kommun och att identifiera behov för att nå kommunens och verksamheternas mål. En aktiv roll i samverkan och samarbete över organisationsgränser med kommunens övriga förvaltningar och bolag är viktigt i ditt arbete. För att lyckas med uppdraget är du en avgörande del i att säkerställa en sammanhängande styrning från politiker och ledning till organisationens alla chefer och medarbetare.

Som förvaltningschef får du möjlighet att ha en central roll i den fortsatta utvecklingen av Bildningsförvaltningens viktiga uppdrag samtidigt som du, tillsammans med kommunens ledningsgrupp, arbetar för hela kommunens utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av att leda och utveckla andra chefer. Vi ser gärna att du har haft ledarroller i stora och komplexa organisationer. Du har även en god förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation och vet att det ställer krav på såväl flexibilitet och lyhördhet som integritet och gott omdöme. Du förstår vikten av de ekonomiska frågorna och hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet genom din tidigare erfarenhet av ekonomiskt ansvar.

Det är meriterande med kunskap inom skollagstiftningen och med erfarenhet av ledning och utveckling av frågor inom skol- och utbildningsområdet.

Ditt ledarskap präglas av att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt tydliga sätt att kommunicera gör att det är lätt för andra att förstå vad målet är, vilka förväntningar som finns och vilka beslut som är fattade. Du har lätt för att skapa engagemang och delaktighet samtidigt som du förstår värdet av att tillvarata andras kunskap och kompetens och att hitta sätt att använda dessa på bästa sätt.

I rollen som förvaltningschef agerar du för att utveckla såväl Bildningsförvaltningen som kommunen i helhet, därför är det viktigt att du identifierar hur organisationens delar påverkar varandra och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa. Du verkar för hela kommunens fortsatta tillväxt och utveckling och ser att din verksamhet har del i detta.

Då vi ser att Bildningsförvaltningen ständigt behöver utvecklas för att nå goda skolresultat ser vi att du gärna bidrar med nya idéer. Du har ett nytänkande som i dina tidigare roller har skapat utveckling av verksamheten.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre